Tin tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nội dung tinh giản chương trình các cấp học

Đăng bởi

Vietconnect

Danh mục

Tin tức

Ngày đăng

Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

Cấp Tiểu học

Theo đó, có 09 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/ Kỹ thuật; Thể dục.

Các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý đối với môn Tiếng Việt lớp 1, căn cứ vào trình độ học sinh và giáo viên, các nhà trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, không để tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết khi lên lớp 2.

Một số môn học yêu cầu học sinh đi điều tra, tìm hiểu môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật, nhà trường không yêu cầu học sinh thực hiện để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch.

MỚI: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nội dung tinh giản chương trình các cấp học-1Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nội dung tinh giản chương trình cấp tiểu học.

Thí nghiệm thực hiện theo nhóm có thể thay bằng giáo viên tiến hành thí nghiệm chung trước lớp và yêu cầu học sinh xây dựng kiến thức như đưa ra phương án thí nghiệm, dự đoán, rút ra kết luận từ kết quả. Với một số thí nghiệm đơn giản, giáo viên hướng dẫn học sinh tự làm ở nhà.

Môn Lịch sử và Địa lý, các bài học và nội dung tự chọn, Bộ yêu cầu các trường căn cứ vào quỹ thời gian của học kỳ II, đặc điểm vùng miền, đặc điểm học sinh và nhà trường, để quyết định không dạy bài tự chọn; dạy nhưng rà soát, tinh giản để tập trung giải quyết nội dung cốt lõi; hoặc tổ chức thành bài đọc thêm cho học sinh có hướng dẫn của giáo viên.

Các nhà trường rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học/chủ đề cần đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tinh giản tối đa nội dung kiến thức trùng lặp.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020. Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy các môn bắt buộc và tổ chức dạy môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường dạy qua Internet và trên truyền hình.

“Các nhà trường tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng phương pháp, kỹ thuật, công cụ phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học”, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.

Cấp THCS, THPT

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn này.

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

 

Thông tin liên hệ:

VIETCONNECT EDU

Địa chỉ:

Lô 12, KĐT, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hotline:

03 2990 2992 (Cô Minh Anh)

  • Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Đối tác