Tổng quan

Sứ mệnh và tầm nhìn!

Sứ mệnh Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề với tiêu chí cung cấp cho Xã hội “nguồn nhân lực chất lượng cao”…

Xem thêm

Lịch sử hình thành

Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Vocational College Of Industry And Comerce ; viết tắt là VCI) –  được thành lập theo Quyết định…

Xem thêm

Đối tác