Tin tức

Những điểm mới của thi đua khen thưởng từ năm 2020 mà giáo viên nên biết

Đăng bởi

Vietconnect

Danh mục

Tin tức

Ngày đăng

Mới nhất, ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng.

Tại thông tư trên có nhiều quy định mới hay hướng dẫn chi tiết, cụ thể hóa việc thực hiện thi đua khen thưởng trong các lĩnh vực trong đó có một số điểm mới trong lĩnh vực giáo dục mà giáo viên nên biết.

Những điểm mới của thi đua khen thưởng giáo viên từ 01/01/2020 (Ảnh minh họa: TTXVN).

Cụ thể như sau:

Tại Điều 2. Quy định chung về khen thưng

Theo đó, bổ sung nhiều nguyên tắc khi khen thưởng cụ thể như:

5. Chỉ lấy kết quả khen thưởng theo công trạng và thành tích làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo đợt (chuyên đ) được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cp trên khen thưởng.

Chưa khen thưng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khcó dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

6. Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thi gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưng lần trước.

7. Khi khen thưởng đối vi tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

8. Thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối vi tập th, cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo như: Sở Giáo dục và Đào tạo các tnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo qun, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xét sau khi kết thúc năm học”.

Theo quy định trên thì việc đánh giá khen thưởng với tập thể sẽ khó khăn hơn khi quy định để được xét khen thưởng với tập thể (tập thể lao động tiên tiến xuất sắc) thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đây là nhiệm vụ không dễ dàng.

Bên cạnh đó Thông tư này cũng quy định cụ thể đối với ngành giáo dục thì xét khi kết thúc năm học (thường là thời điểm 31/5 hàng năm) trước đây ở các văn bản khác nhau chưa quy định cụ thể việc này.

Điều 3. Về hình thức khen thưởng

“1. Cơ quan có thẩm quyền căn cứ đối tưng, chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức phù hợp.

2. Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt đượcTập thể, cá nhân đủ tiêu chun tặng hình thức, mức hạng nào thì xét, đề nghị cp có thm quyền tặng thưng hình thức, mức hạng đó, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng.

Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất Ngườđứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền, trường hợp thành tích tiêu biểxuất sc, có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh thì đề nghị khen thưởng cp Nhà nước.

3. Trong 01 năm không đề nghị xét, tặng 02 hình thức khen thưng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ khen thưởng đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn)”.

Bổ sung Điều 10Khen thưởng quá trình cống hiến

1. Khen thưởng quá trình cống hiến.

a) Bộ, ban, ngành, tnh trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi có thông báo nghỉ hưu.

b) Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng”.

Tại Thông tư trên đã bổ sung thêm điều kiện, tiêu chuẩn để được khen thưởng quá trình công hiến, đây là hình thức khen thưởng mới ghi nhận quá trình cống hiến, làm việc không mệt mỏi của giáo viên khi có thông báo nghỉ hưu, Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.

Thông tư 12/2019/TT-BNV có hiệu lực ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017.

BÙI NAM

Thông tin liên hệ:

VIETCONNECT EDU

Địa chỉ:

Lô 12, KĐT, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hotline:

03 2990 2992 (Cô Minh Anh)

  • Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Đối tác